ONLINE ASP.NET – MVC YAZILIM UZMANLIĞI

Yazılım Uzmanlığı Piksel Akademi

YAZILIM UZMANLIĞI (300 SAAT) –

Algoritma

Algoritma Nedir?

Akış Diyagramı

IDE Tanıtım

Visual Studio 2017 Kurulumu

Visual Studio 2017 Arayüz Tanıtımı

Menü ve Pencere Tanıtımları

Intellisense

C# 7.x ile Programlamaya Giriş ve .NET Platformu

.NET Nedir?

.NET Framework Yapısı

C# Dilinin Yapısı

Kod Derleme Süreçleri(CLT, MSIL, JIT, ASCII vb.)

Değişken Nedir?

 • Veri Tipleri
 • Değişken Atama

Operatörler

 • Mantıksal Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • İlişkisel Operatörler
 • Aritmetik Operatörler

Tip Dönüşümleri

 • Hata Yönetimi ve Kod İzleme
 • Derleme Hataları
 • Çalışma Zamanı Hataları
 • Try-Catch Kullanımı
 • Mantıksal Hatalar
 • Breakpoint kullanımı

Karar Yapıları

 • If, Else, Else If
 • Switch-Case

Döngüler

 • For Döngüsü
 • While Döngüsü
 • Do While Döngüsü
 • Break, Continue ve Return anahtar kelimeleri

Diziler

 • Dizi nedir?
 • Dizi Kullanımı ve Özellikleri
 • Döngüler ile Dizi Kullanımı
 • Array Sınıfı Nedir?
 • Array Sınıfı Metodlarının Kullanımı

Metodlar

 • Metod Nedir?
 • Metod Overload Nedir?
 • Metod Kullanımları(Geriye dönüş yapan, Parametre alan vb.)
 • Metod Detayları
 • Extension Metod Kullanımı

C# Hazır Metodlar

 • String Metodlar
 • DateTime Metodlar
 • Math Kütüphanesi ve Metodları

Koleksiyonlar

 • Koleksiyon nedir?
 • List
 • ArrayList

Nesne Yönelimli Programlama

Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş

 • Object Oriented Programming Nedir?
 • Nesne Tabanlı Programlama Dilleri Nelerdir?
 • Nesne Nedir?
 • Object Oriented Prensipleri

Sınıf Kavramı

 • Sınıf Nedir?
 • Sınıf Nasıl Oluşturulur?
 • Instance Alma
 • Field, Property
 • Encapsulation
 • Access Modifiers
 • Constructor
 • Static Class, Static Member
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Abstract Class

Interface

Collection Kullanımı

 • List Kullanımı
 • Dictionary
 • IEnumarable

MSSQL 2017 İLE VERİTABANI

Veritabanına Giriş

 • Data ve Database Nedir?
 • RDBMS Nedir?

SQL Server Management Studio Kullanımı

SQL Server Veri Tipleri, SQL Server Üzerinde Tablo Tasarımı

SQL Server Veri Tipleri

ADO.NET ENTITY FRAMEWORK 6.x

Entity Framework

 • ORM Yapısı Nedir?
 • NuGet Package Manager Nedir?

Entity Framework DB First Yaklaşımı

 • Entity Framework Yaklaşımlarının Tanıtımı
 • LINQ Sorgulama

CRUD İşlemleri

 • Oluşturulan DB Üzerinde Insert, Update ve Delete İşlemleri

HTML5&CSS3 İLE WEB PROGRAMLAMA

HTML5 Ve CSS3 Kullanımı

Bootstrap Kullanımı

ASP.NET 5.0

Application Lifecycle Management

 • Asp.Net Çalışma Mantığı
 • Windows Form ve Web Form Arasındaki Farklar
 • Life Cycle Tanıtımı
 • Sayfa Yaşam Döngüsü Adımları

Standart Kontroller

 • DropDownList
 • Calendar
 • ListBox
 • FileUpload
 • Label ve Literal
 • LinkButton
 • ImageButton
 • HyperLink
 • Hidden Field

Master Page

 • Web Form
 • Master Page
 • Web User Control

Data Kontroller

 • Repeater
 • GridView
 • DataList
 • ListView

Postback Kavramı

 • Postback Nedir?
 • Postback Kontrolünün Kullanımı

ASP.NET MVC 6

Model View Controller

 • MVC Nedir?
 • Model
 • Controller
 • Action
 • View

View Engine

 • ASP.NET View Engine
 • Razor ViewEngine

HTML Helpers

 • Helper
 • HelperFor
 • Custom Helper

Data Transfer to View

 • ViewBag
 • TempData
 • ViewData

Layout

 • LayoutPage
 • Partial
 • Section

AppStart

 • BundleConfig
 • FilterConfig
 • RouteConfig

Login İşlemleri

 • Custom Membership

Area

 • Area Nedir?
 • Area Kullanımı

jQuery AJAX

 • Ajax Nedir?
 • Ajax ile Örnek Proje

StateManagement

 • Application
 • Session
 • Cookie

ASP.NET WEB API

Web Service

 • Web Service Mimarileri Nedir? (SOAP – Restful)
 • Restful Servis Nedir?
 • API Nedir?
 • Asp.Net Web Servis Teknolojileri ve WCF – Web API Karşılaştırması

Http Methods, Http Status

 • Get, Post, Delete Metotları ve Aralarındaki Farkları

Web API Action Result

 • Void Metotlar
 • Http Message Response
 • IActionResult ile HttpMessage Döndürme

Routing – URL Routing

 • API Route Config Ayarları
 • URL Routing ile Metotların Üzerine Özel Route Tanımlamak

Seriliazation and Model Binding – Validation – Content Negotiation

 • Attribute based Validation kontrolü
 • JSON- XML Tipinde Endpoint Ayarlanması
 • Model Binding

KATMANLI MİMARİ

BİTİRME PROJESİ

C# Yazılım Piksel Akademi

C# EĞİTİMİ (60 SAAT) –

Başlangıç

 • Veri Tipleri
 • Değişken Atama

Operatörler

 • Mantıksal Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • İlişkisel Operatörler
 • Aritmetik Operatörler

Tip Dönüşümleri

 • Hata Yönetimi ve Kod İzleme
 • Derleme Hataları
 • Çalışma Zamanı Hataları
 • Try-Catch Kullanımı
 • Mantıksal Hatalar
 • Breakpoint Kullanımı

Karar Yapıları

 • If, Else, Else If
 • Switch-Case

Döngüler

 • For Döngüsü
 • While Döngüsü
 • Do While Döngüsü
 • Break, Continue, Return

Diziler

 • Dizi Nedir?
 • Dizi Kullanımı ve Özellikleri
 • Döngüler ile Dizi Kullanımı
 • Array Sınıfı Nedir?
 • Array Sınıfı Methodlarının Kullanımı

Metodlar

 • Metod Nedir?
 • Metod Overload Nedir?
 • Metod Kullanımları
 • Metod Detayları
 • Extension Metod Kullanımı

 

Hazır Metodlar

 • String Metodlar
 • DateTime Metodlar
 • Math Kütüphanesi ve Metodları

Koleksiyonlar

 • Koleksiyon Nedir?
 • List
 • ArrayList

Nesne Yönelimli Programlama

 • Sınıflar
 • Encapsulation
 • Access Modifiers
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Abstract Class