OOP Principles & Design Patterns Eğitimi

Piksel Akademi Bilişim Eğitimleri tarafından hazırlanan ve kurumsal firmalara sunulan,
‘İleri Düzey Yazılım Eğitimi’ bilişim sektöründeki firmaları rakiplerinden ayırmayı hedefleyen çözüm odaklı bir eğitimdir.
Design Patterns ( Tasarım Desenleri ) bir sorun için üretilen ve tekrar tekrar kullanılabilen çözümlerden oluşmaktadır. Bir yazılım projesinde sıklıkla karşılaşılan benzer sorunların ‘Kod Optimizasyonu’nun en iyi şekilde yapılabilmesini sağlayan yapıdır.
Eğitimimizde temel prensip; ‘Yazılım sadece kod yazmak değildir’ tanımını en doğru şekilde sunmaktır.
Design Patterns bir yazılımın yarattığı problemlerde en esnek çözümleri sunmaktadır. Yeniden kullanılabilir çözümler sayesinde birçok yazılımcının deneyimlerini aktarmakta fayda sağlar.
OOP Principles ( Nesne Yönelimli Programlama Prensipleri ) 1960’dan bugüne yazılım dünyasını etkisi altına almış bir metodolojidir. 1970 yılından bugüne geliştirilen birçok yazılım dili OOP desteğine sahiptir.
OOP Principles sayesinde büyük çaplı yazılım projeleri parçalara bölünerek hem iş yükünü hafifletir hem de zamandan tasarruf sağlar.
OOP sayesinde yazılım kalitesi artmış ve yazılım maliyeti düşmüştür. Bunu ön gören ve kendi bünyesinde kullanmak isteyen firmalara özel hazırlanmış eğitimimiz alanında uzman yazılımcılar tarafından sunulmaktadır.
Katmanlı Mimari, uygulamanın teknoloji ve platform bağımsızı olarak çalışmasını sağlayan yapı olarak adlandırılır ve Piksel Akademi bünyesinde hem proje deneyimi sunan hem de firmasının sektördeki geleceğini ön gören bütün firmalara sunulmaktadır.

Eğitimin içeriği;

 • 1- OOP Introduction
 • Classes and Objects
 • Encapsulation
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Abstraction
 • Static Objects
 • Is-a, Has-a Relations
 • 2- OOP Principles
 • KISS, DRY, YAGNI
 • Single Responsibility Principle
 • Open Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Dependency Inversion Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Reuse Release Equivalency Principle
 • Common Closure Principle
 • Common Reuse
 • Acyclic Dependencies Principle
 • Stable Dependencies Principle
 • Stable Abstractions Principle
 • 3- Design Patterns
 • Patterns and Anti Patterns
 • Creational Patterns
  • Abstract Factory
  • Factory Method
  • Prototype
 • Behavioral Patterns
  • Chain of responsibility
  • Command
  • Interpreter
  • Iterator
  • Mediator
  • Memento
  • Observer
  • State
  • Strategy
  • Template method
  • Visitor
 • Structural Patterns
  • Adapter
  • Bridge
  • Composite
  • Decorator
  • Flyweight
  • Proxy

Eğitim talebiniz doğrultusunda size en uygun ders saati düzenlemesi yapılacaktır.