PHOTOSHOP EĞİTİMİ

Adobe Photoshop Piksel Akademi

Photoshop Eğitimi

Adobe Photoshop Programına Giriş

 • Yeni Doküman Oluşturma
 • Çözünürlük Kavramı
 • Piksel ve Vektör Kavramları
 • Arayüz Bileşenleri
 • Arayüz Kısayolları

Dekupe İşlemleri / Reklam Afişi Oluşturma

 • Seçim Araçları
 • Boyama Araçları
 • Yazı Araçları
 • Vektörel Araçlar
 • Layer (Katman Yapısı)
 • Layer Paneli

Fotoğraf Manipülasyon / Film Afişi Oluşturma

 • Maskeleme İşlemleri
 • Katman Stilleri ve Kullanımı
 • Refine Edge Paneli
 • Seçim Kaydetme İşlemleri
 • Obje Ölçeklendirme ve Transform İşlemleri
 • Transform Paneli

Fotoğraf Düzenleme Teknikleri

 • Adjustment Ayarları
 • Hue and Saturation
 • Brightness and Contarst
 • Vibrance Paneli
 • Content Aware Paneli
 • Renk, Alfa ve Spot Kanalları

Doküman Kaydetme İşlemleri

 • Kayıt Formatları
 • Baskı ve Dijital Kayıt Özellikleri
 • Kaydetme Seçenekleri